Nascleanúint a dhéanamh ar an European School Education Platform

Один день
Новачок

Деталі курсу

Tríd an gcúrsa féinluais seo, beidh deis ag úsáideoirí an European School Education Platform fiosrú a dhéanamh ar na feidhmeanna agus deiseanna a chuirtear ar fáil tríd an ardán agus cleachtadh a fháil orthu.

Go sonrach, sa chúrsa seo díreoimid ar thairiscint forbartha gairmiúla an European School Education Platform, déanfaimid fiosrú ar dheiseanna aitheantais do scoileanna agus do mhúinteoirí a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí líonraithe, cuirfimid eolas ar eTwinning agus foghlaimeoimid mar is féidir linn caighdeán níos fearr a bhaint amach i dtionscadail eTwinning.

Leanfar leis an gcúrsa a nuashonrú i gcomhréir le gnéithe agus forbairtí nua an ardáin.

Fad agus ualach oibre

Dáta tosaithe: oscailte
Dáta deiridh: is féidir leat an cúrsa (nó aon chuid) a dhéanamh ar do luas féin

Fad: Cúrsa féinluais
Ualach oibre: 8-10 n-uair an chloig

Цільова аудиторія

Oideoirí ag gach leibhéal scoile agus i ngach ábhar, mar aon le baill foirne eile sa scoil (e.g., leabharlannaí scoile, comhairleoir gairmthreorach, etc.) a bhfuil spéis acu fiosrú a dhéanamh ar an European School Education Platform.

Результати навчання

 • Nascleanúint a dhéanamh ar an European School Education Platform,
 • Forléargas a fháil ar an tairiscint forbartha gairmiúla,
 • Fiosrú a dhéanamh ar dheiseanna aitheantais do scoileanna agus do mhúinteoirí,
 • Daoine, eagraíochtaí agus scoileanna a aimsiú le comhoibriú a dhéanamh leo,
 • Aird a dhíriú ar thionscadail eTwinning a chruthú,
 • Tuiscint a fháil ar inúsáidteacht an TwinSpace agus na feidhmeanna atá aige freisin,
 • Fiosrú a dhéanamh ar bhealaí leis an TwinSpace a bhainistiú go héifeachtach,
 • Foghlaimeoidh tú faoi Chreat an Mhairc Cáilíochta,
 • Feicfidh tú samplaí ábhartha de ghníomhaíochtaí tionscadail i gcás gach critéir i ngach aoisghrúpa,
 • Déanfaidh tú leideanna agus smaointe a fhiosrú maidir le céimeanna éagsúla den tionscadal agus leideanna a fhiosrú maidir le dúshláin éagsúla a shárú freisin.

Розробник

Цей контент представлений Європейською комісією. Європейська Комісія є політично незалежною виконавчою структурою Європейського Союзу. Відповідальна за розробку пропозицій щодо нового європейського законодавства та виконує рішення Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу.

0 (0)

Розклад

 1. Modúl 1: Fiosrú a dhéanamh ar an European School Education Platform
 2. Modúl 2: Tionscadail eTwinning agus TwinSpace
 3. Modúl 3: Cáilíocht a Bhaint Amach i dTionscadail eTwinning
 4. Measúnú Deiridh, Aiseolas & Deimhniú