3. Han tycker om att laga mat.

Брой на разрешените последователни опити: Неограничен
Брой на опитите, които Вие сте направили: 0
Метод за оценяване: Най-висока оценка
Отчетена оценка: Нищо

Режим: