leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
EIF & EIRA tutorial
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
Co-creation for policymakers
energie, schimbări climatice și mediu
Safe Decommissioning of Nuclear Facilities
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
Introduction to SOLID
date, digital și tehnologie
EU Policymaking Hub E-talks