educație și consolidare a capacităților
Science for Policy - Maximise your Policy Impact
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
EIF & EIRA tutorial
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
Co-creation for policymakers
educație și consolidare a capacităților
Beginner's Guide to National Accounts
energie, schimbări climatice și mediu
Safe Decommissioning of Nuclear Facilities