an t‑oideachas & an fothú acmhainneachta
Science for Policy - Maximise your Policy Impact
ceannaireacht, nuálaíocht & comhroinnt eolais san earnáil phoiblí
EIF & EIRA tutorial
sonraí, digiteach & teicneolaíocht
DCAT and DCAT-AP training: Basic user
sonraí, digiteach & teicneolaíocht
DCAT and DCAT-AP training: Advanced user
ceannaireacht, nuálaíocht & comhroinnt eolais san earnáil phoiblí
Co-creation for policymakers
an t‑oideachas & an fothú acmhainneachta
Beginner's Guide to National Accounts
an fuinneamh, an t‑athrú aeráide & an comhshaol
Safe Decommissioning of Nuclear Facilities