Сналажење на платформи European School Education Platform

One day
Novice

Course details

Захваљујући овом курсу за самостално учење, корисници платформе European School Education Platform имаће прилику да истраже и да се упознају са функцијама и могућностима које им платформа нуди.

Тачније, у овом курсу ћемо се фокусирати на понуду стручног усавршавања на платформи European School Education Platform, разматраћемо могућности за додељивање признања школама и наставницима који учествују у активностима умрежавања, упознаћемо се са eTwinning-ом и научити како да постигнемо већи квалитет у eTwinning пројектима.

Овај курс ће се редовно ажурирати у зависности од нових функција и развоја саме платформе.

Трајање и Оптерећења

Датум почетка: отвореног типа
Крајњи датум: можете похађати курс (или било који део) сопственим темпом

Трајање: self-paced
Оптерећења: 8-10 сати

Target audience

Едукатори из свих школских нивоа и из свих предмета, као и друго школско особље (нпр, школски библиотекар, каријерни саветник, итд.) који су заинтересовани да се упознају са платформом European School Education Platform.

Learning objectives

 • Сналажење на платформи European School Education Platform,
 • Стицање опште слике по питању понуде стручног усавршавања,
 • Разматрање могућности за доделу признања школама и наставницима,
 • Проналажење људи, организација и школа за сарадњу,
 • Фокус на креирање eTwinning пројеката,
 • Разумевање коришћења TwinSpace-а, као и његових функција,
 • Разматрање начина за ефективно вођење TwinSpace-а,
 • Упознавање са оквиром ознаке квалитета (Quality Label),
 • Увид у релевантне примере пројектних активности за сваки критеријум у свим категоријама узраста,
 • Разматрање савета и идеја за различите фазе пројекта, као и савете за превазилажење разних изазова.

Offered by

This content is offered by the European Commission. The European Commission is the European Union's politically independent executive arm. It is alone responsible for drawing up proposals for new European legislation, and it implements the decisions of the European Parliament and the Council of the European Union.

0 (0)

Schedule

 1. 1. модул: Упознавање са платформом European School Education Platform
 2. 2. модул: eTwinning пројекти и TwinSpace
 3. 3. модул: Постизање квалитета у eTwinning пројектима
 4. Завршна процена