Ako sa orientovať na platforme European School Education Platform

One day
Novice

Course details

Prostredníctvom tohto kurzu vo vlastnom tempe dostanú používatelia platformy European School Education Platform príležitosť preskúmať a oboznámiť sa s funkciami a možnosťami, ktoré platforma ponúka.

Presnejšie povedané, v tomto kurze sa zameriame na ponuku profesijného rozvoja na platforme European School Education Platform, preskúmame možnosti ocenenia pre školy a učiteľov, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách na nadväzovanie kontaktov, oboznámime sa s projektom eTwinning a naučíme sa, ako dosiahnuť lepšiu kvalitu v projektoch eTwinning. 

Kurz bude naďalej aktualizovaný v súlade s novými funkciami a vývojom platformy.

Trvanie a pracovné zaťaženie

Dátum začiatku: otvorené
Dátum ukončenia: kurz (alebo ktorúkoľvek jeho časť) môžete absolvovať vlastným tempom.

Trvanie: samoštúdium
pracovné zaťaženie: 8-10 hodín

Target audience

Pedagógovia všetkých stupňov škôl a predmetov, ako aj iní zamestnanci škôl, (ako napríklad, školský knihovník, kariérový poradca, atď..), ktorí majú záujem preskúmať platformu European School Education Platform.

Learning objectives

 • orientovať sa na platforme European School Education Platform,
 • získať prehľad o ponuke profesijného rozvoja,
 • preskúmať možnosti ocenenia pre školy a učiteľov,
 • nájsť ľudí, organizácie a školy na spoluprácu,
 • zamerať sa na tvorbu projektov eTwinning,
 • pochopiť použiteľnosť priestoru TwinSpace, ako aj jeho funkcie,
 • preskúmať spôsoby efektívneho spravovania priestoru TwinSpace,
 • získať informácie o rámci pre certifikát kvality,
 • pozrieť si relevantné príklady projektových aktivít pre každé kritérium vo všetkých vekových kategóriách,
 • preskúmať rady a nápady týkajúce sa rôznych fáz projektu a takisto rady na prekonanie rôznych výziev.

Offered by

This content is offered by the European Commission. The European Commission is the European Union's politically independent executive arm. It is alone responsible for drawing up proposals for new European legislation, and it implements the decisions of the European Parliament and the Council of the European Union.

0 (0)

Schedule

 1. Modul 1: Spoznávanie platformy European School Education Platform
 2. Modul 2: Projekty eTwinning a TwinSpace
 3. Modul 3: Dosahovanie kvality v projektoch eTwinning
 4. Záverečné hodnotenie, spätná väzba a certifikácia