Надградете ги вашите вештини за психолошка прва помош.

A few hours
Expert