Bulgarian - Vaccination Course

A few hours
Beginner

Course details

Курсът е разработен за специалисти в областта на образованието с цел насърчаване на осведомеността относно ваксините сред учащите се и повишаване на доверието във ваксините. Курсът е в пет модула и предоставя експертни знания за научните открития,  благодарение на които са разработени и действат ваксините. Ще се запознаете с правилата и разпоредбите за безопасност при разработване и разрешаване на ваксини на национално равнище и на равнище ЕС, ще научите какви са строгите научни принципи при клиничните изпитвания и националните имунизационни календари и какви са ползите от ваксинацията през различните етапи от живота. Курсът насърчава също така „ваксинационната грамотност“, като се спира на някои популярни митове за ваксинацията и ги опровергава с научни отговори.  

Курсът осигурява информационни и комуникационни инструменти на подходящо равнище, чрез които специалистите в областта на образованието да запознават  учениците от началната, прогимназиалната и гимназиалната степен с ваксинацията.  

Всеки модул включва предварителен тест, образователни видеоклипове, тест и обяснителен материал за ученика. Модулите са независими и могат да бъдат преминати във всякакъв ред.

Target audience

Специалисти в областта на началното, прогимназиалното и гимназиалното образование.

Learning objectives

  • Изграждане или задълбочаване на познанията за ваксините и ваксинацията 
  • Насърчаване на разбирането и положителните нагласи 
  • Насърчаване на комуникационните умения по отношение на учениците от началната, прогимназиалната и гимназиалната степен

Offered by

This content is offered by the European Commission. The European Commission is the European Union's politically independent executive arm. It is alone responsible for drawing up proposals for new European legislation, and it implements the decisions of the European Parliament and the Council of the European Union.

0 (0)

Schedule

  1. Добре дошли
  2. Модул 1 — Как действат ваксините и какво представляват
  3. Модул 2 — Ефективност и безопасност на ваксините
  4. Модул 3 — Ваксинация през различните етапи от живота
  5. Модул 4 — Национални имунизационни календари
  6. Модул 5 — Колебания по отношение на ваксините и популярни митове: факт или фикция

Tags