Interoperability Test Bed: conformance testing for managers

Níos lú ná 1 uair an chloig
Idirmheánach

Mionsonraí an chúrsa

The course is designed to equip project managers across a range of organisations such as national public administrations, international organisations and NGOs, with the knowledge and skills necessary to implement conformance and interoperability systems testing for semantic and technical aspects using the Interoperability Test Bed, and to put in place appropriate tools and resources.

 

An spriocphobal

The course is aimed at managers and project leads who need to implement conformance and interoperability testing, and are considering using the Interoperability Test Bed as their project's conformance testing solution. The primary target audience comprises:

  • Managers
  • Project managers
  • Test managers
  • Product service owners

Cuspóirí foghlama

  • Understand the concept of conformnace testing and why it is needed
  • Recognise the difference between conformance testing and content validation
  • Describe how the Test Bed works
  • Analyse requirements and apply the appropriate Test Bed deployment scenario
  • Understand the Test Bed onboarding process
  • Understand practical aspects such as licensing, costs, and using the latest Test Bed releases

Arna thairiscint ag

Tá an t‑inneachar seo á thairiscint ag an gCoimisiún Eorpach. Is é an Coimisiún Eorpach brainse feidhmiúcháin an Aontais Eorpaigh atá neamhspleách ó thaobh na polaitíochta de. Is ise amháin atá freagrach as tograí a tharraingt suas le haghaidh reachtaíocht Eorpach nua, agus is ise a chuireann chun f