Introduksjon til humanitært arbeid

A few hours
Beginner