Ievads psiholoģiskās pirmās palīdzības sniegšanā

A few hours
Beginner