Osveta o vakcínach pre pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl

A few hours
Beginner

Course details

Tento kurz je určený pre pedagogických pracovníkov, aby svojich žiakov poučili o vakcínach a zvýšili tak ich dôveru k očkovaniu. Kurz je rozdelený do piatich modulov a poskytuje vedecké poznatky o vývoji a účinnosti vakcín. Dozviete sa o pravidlách a bezpečnostných predpisoch pri vývoji a registrácii vakcín na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, a lepšie porozumiete nárokom na precíznosť klinického testovania, národným očkovacím plánom a prínosom očkovania v rôznych štádiách života. Kurz je tiež zameraný na gramotnosť v oblasti vakcín tým, že sa venuje populárnym mýtom súvisiacim s očkovaním a vyvracia ich na základe vedeckých poznatkov.  

Pedagogickým pracovníkom poskytne primeranú úroveň informačných a komunikačných zručností, aby mohli žiakov základných a stredných škôl učiť o očkovaní.  

Každý modul tohto kurzu zahŕňa úvodný test, vzdelávacie videá, záverečný test a vysvetlenie pre žiakov. Moduly na seba nenadväzujú a možno ich absolvovať v ľubovoľnom poradí.

Target audience

Pedagogickí pracovníci základných a stredných škôl.

Learning objectives

  • Získať alebo rozšíriť poznatky o vakcínach a očkovaní   
  • Podporiť porozumenie a pozitívny prístup   
  • Podporiť komunikačné zručnosti učiteľov základných a stredných škôl

Offered by

This content is offered by the European Commission. The European Commission is the European Union's politically independent executive arm. It is alone responsible for drawing up proposals for new European legislation, and it implements the decisions of the European Parliament and the Council of the European Union.

0 (0)

Schedule

  1. Privítanie
  2. Modul 1 – Čo sú to vakcíny a ako fungujú
  3. Modul 2 – Účinnosť a bezpečnosť vakcín
  4. Modul 3 – Očkovanie v rôznych štádiách života
  5. Modul 4 – Národné očkovacie plány
  6. Modul 5 - Nedôvera k očkovaniu a populárne mýty: pravda alebo výmysel

Tags