Pradinio ir vidurinio ugdymo specialistų informuotumas apie vakcinas

A few hours
Beginner

Course details

Kursas yra švietimo specialistams sukurta priemonė, kuria siekiama gerinti informuotumą apie vakcinas ir stiprinti pasitikėjimą vakcinomis. Jis apima penkis modulius ir suteikia ekspertinių žinių apie vakcinų kūrimo ir veikimo mokslinį pagrindą. Gausite vertingų įžvalgų apie vakcinų kūrimo ir leidimų suteikimo ir saugos taisykles nacionaliniu ir ES lygmenimis, taip pat geriau suprasite klinikinius tyrimus pagrindžiančius mokslinius veiksnius, nacionalinius skiepijimo kalendorius ir skiepijimo įvairiais gyvenimo etapais naudą. Be to, kursu siekiama gerinti žinias apie vakcinas – nagrinėjami su skiepijimu susiję populiarūs mitai ir pateikiami moksliniai atsakymai.

Šiame kurse švietimo specialistams suteikiamos tinkamo lygio informavimo ir komunikacijos priemonės, kad jie galėtų mokyti pradinių ir vidurinių mokyklų moksleivius apie skiepijimą.

Kiekvieną šio kurso modulį sudaro išankstinis testas, mokomieji vaizdo siužetai, baigiamasis testas ir paaiškinimai mokiniams. Moduliai yra nepriklausomi ir gali būti pasirenkami bet kokia tvarka.

Target audience

Pradinio ir vidurinio ugdymo specialistai.

Learning objectives

  • Plėtoti arba gilinti žinias apie vakcinas ir skiepijimą  
  • Skatinti supratimą ir teigiamą požiūrį  
  • Gerinti pradinių ir vidurinių mokyklų mokinių bendravimo įgūdžius

Offered by

This content is offered by the European Commission. The European Commission is the European Union's politically independent executive arm. It is alone responsible for drawing up proposals for new European legislation, and it implements the decisions of the European Parliament and the Council of the European Union.

0 (0)

Schedule

  1. Sveikinimo žodis
  2. 1 modulis. Kaip veikia vakcinos ir kokios jos yra
  3. 2 modulis. Vakcinų veiksmingumas ir sauga
  4. 3 modulis. Skiepijimas skirtingais gyvenimo etapais
  5. 4 modulis. Nacionaliniai skiepijimo planai
  6. 5 modulis. Abejonės dėl skiepijimo ir populiarūs mitai: faktas ar fikcija

Tags