Projektový manažment 2.0: Dosiahnutie vplyvu

A few hours
Expert