Vaccinmedvetenhet hos personal inom grundskole- och gymnasieutbildning

A few hours
Beginner

Course details

Kursen är ett verktyg som skapats för utbildningspersonal för att öka medvetenheten om vaccin i klassrummet och öka vaccinförtroendet. Den består av fem moduler och ger expertkunskap om vetenskapen bakom utveckling av vacciner och hur de fungerar. Du kommer att få värdefulla insikter om regler och säkerhetsbestämmelser om utveckling och godkännande av vaccin på nationell nivå och EU-nivå, samt bättre förståelse för den vetenskapliga stringensen i kliniska tester, nationella vaccineringsprogram och fördelarna med vaccination i olika skeden av livet. Dessutom främjar kursen vaccinkompetens genom att ta upp och ge vetenskapliga svar på vanliga myter kring vaccinering.  

Kursen erbjuder en lämplig nivå av informations- och kommunikationsverktyg för utbildningspersonal så att de kan undervisa elever i grundskolan och gymnasiet om vaccinering.  

Varje modul i kursen omfattar ett förprov, utbildningsvideor, ett efterprov och en förklarande video. Modulerna är oberoende och kan tas i vilken ordning som helst.

Target audience

Yrkesverksamma inom grundskole- och gymnasieutbildning.

Learning objectives

  • Utveckla eller stärka kunskapen om vacciner och vaccinering 
  • Främja förståelse och positiva attityder 
  • Främja färdigheter att kommunicera med grundskole- och gymnasieelever

Offered by

This content is offered by the European Commission. The European Commission is the European Union's politically independent executive arm. It is alone responsible for drawing up proposals for new European legislation, and it implements the decisions of the European Parliament and the Council of the European Union.

0 (0)

Schedule

  1. Välkommen
  2. Modul 1 – Hur vacciner fungerar och vad vacciner är
  3. Modul 2 – Vaccinernas effektivitet och säkerhet
  4. Modul 3 – Vaccinering i olika skeden av livet
  5. Modul 4 – Nationella vaccineringsprogram
  6. Modul 5 – Vaccinmotstånd och populära myter: sant eller falskt

Tags