Wiedza w zakresie szczepień dla pracowników szkół podstawowych i średnich

A few hours
Beginner

Course details

Kurs jest narzędziem stworzonym dla pracowników szkolnictwa w celu promowania wiedzy na temat szczepionek w klasach i zwiększenia zaufania do szczepień. Składa się z pięciu modułów i dostarcza wiedzy fachowej na temat nauki leżącej u podstaw opracowywania i funkcjonowania szczepionek. Na kursie można uzyskać cenne informacje na temat regulacji i przepisów dotyczących bezpieczeństwa opracowywania szczepionek i dopuszczania ich do obrotu na szczeblu krajowym i unijnym, a także lepsze zrozumienie rygoru naukowego leżącego u podstaw badań klinicznych, krajowych harmonogramów szczepień oraz korzyści płynących ze szczepień na różnych etapach życia. Ponadto kurs promuje wiedzę na temat szczepień, rozprawiając się z powszechnymi mitami dotyczącymi szczepień i przedstawiając naukowe wytłumaczenie.  

Kurs ten zapewnia odpowiedni poziom narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych dla pracowników szkolnictwa, aby mogli oni uczyć o szczepieniach uczniów szkół podstawowych i średnich.  

Każdy moduł tego kursu obejmuje test przed szkoleniem, filmy edukacyjne, test po szkoleniu i objaśnienia dla ucznia. Moduły są niezależne i mogą być prowadzone w dowolnej kolejności.

Target audience

Pracownicy szkół podstawowych i średnich.

Learning objectives

  • Poszerzenie lub pogłębienie wiedzy na temat szczepionek i szczepień  
  • Promowanie zrozumienia i pozytywnej postawy  
  • Promowanie umiejętności komunikacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i średnich

Offered by

This content is offered by the European Commission. The European Commission is the European Union's politically independent executive arm. It is alone responsible for drawing up proposals for new European legislation, and it implements the decisions of the European Parliament and the Council of the European Union.

0 (0)

Schedule

  1. Powitanie
  2. Moduł 1 – Jak działają szczepionki i czym są szczepionki
  3. Moduł 2 – Skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek
  4. Moduł 3 – Szczepienia na różnych etapach życia
  5. Moduł 4 – Krajowe harmonogramy szczepień
  6. Moduł 5 – Uchylanie się od szczepień i mity społeczne: fakt czy fikcja

Tags