5c

Broj dopuštenih pokušaja: Neograničeno
Broj pokušaja koji ste vi učinili: 0
Način ocjenjivanja: Najbolji pokušaj
Ocjena koja je zabilježena: Nijedan

Način: