5f

Leidžiamų bandymų skaičius: Neribota
Išnaudotų bandymų skaičius: 0
Vertinimo metodas: Aukščiausiai įvertintas bandymas
Įvertinimas užregistruotas: Nėra

Režimas: