5f_advpm

Liczba dozwolonych prób: Nieograniczone
Liczba wykonanych prób: 1
Ocena za próbę 1: 0%
Metoda oceniania: Najwyższa próba
Ocena przekazana: 0%

Tryb: