5g

Počet povolených pokusov: Neohraničený
Počet pokusov, ktoré ste vykonali: 0
Metóda hodnotenia: Najlepší pokus
Správa hodnotenia: Žiadne

Režim: