5l

Broj dopuštenih pokušaja: Neograničeno
Broj pokušaja koji ste vi učinili: 1
Ocjena za pokušaj 1: 0%
Način ocjenjivanja: Najbolji pokušaj
Ocjena koja je zabilježena: 0%

Način: