лідерство в державному секторі, інновації та обмін знаннями
PM C1 - PM² Essentials, Project Management Methodology
дані, діджиталізація та новітні технології
Cyber Threat Management
нестабільність, кризові ситуації та стійкість
Information Management (IM)
освіта та розвиток потенціалу
Setting up your eTwinning Project
дані, діджиталізація та новітні технології
PM A1-PM²-Agile Essentials
нестабільність, кризові ситуації та стійкість
CSG - Cultural Sensitivity and Gender
нестабільність, кризові ситуації та стійкість
Union Civil Protection Knowledge Network
міста, міський і регіональний розвиток
The Degree of Urbanisation
нестабільність, кризові ситуації та стійкість
E-talk with Prof. Mitchell Weiss on Public Entrepreneurship