ceannaireacht, nuálaíocht & comhroinnt eolais san earnáil phoiblí
PM C1 - PM² Essentials, Project Management Methodology
sonraí, digiteach & teicneolaíocht
Cyber Threat Management
leochaileacht, cásanna géarchéime & athléimneacht
Information Management (IM)
an t‑oideachas & an fothú acmhainneachta
Setting up your eTwinning Project
sonraí, digiteach & teicneolaíocht
PM A1-PM²-Agile Essentials
leochaileacht, cásanna géarchéime & athléimneacht
CSG - Cultural Sensitivity and Gender
leochaileacht, cásanna géarchéime & athléimneacht
Union Civil Protection Knowledge Network
cathracha, an fhorbairt uirbeach & réigiúnach
The Degree of Urbanisation
leochaileacht, cásanna géarchéime & athléimneacht
E-talk with Prof. Mitchell Weiss on Public Entrepreneurship