лідерство в державному секторі, інновації та обмін знаннями
PM C1 - PM² Essentials, Project Management Methodology
дані, діджиталізація та новітні технології
Cyber Threat Management
нестабільність, кризові ситуації та стійкість
Information Management (IM)
дані, діджиталізація та новітні технології
PM A1-PM²-Agile Essentials
освіта та розвиток потенціалу
Setting up your eTwinning Project
нестабільність, кризові ситуації та стійкість
CSG - Cultural Sensitivity and Gender
нестабільність, кризові ситуації та стійкість
Union Civil Protection Knowledge Network
міста, міський і регіональний розвиток
The Degree of Urbanisation
нестабільність, кризові ситуації та стійкість
E-talk with Prof. Mitchell Weiss on Public Entrepreneurship