LEABHARLANN AGUS ACMHAINNÍ FOGHLAMA EILE

Roinnt uaireanta an chloig
Tosaitheoir

Mionsonraí an chúrsa

Cursul este un instrument dedicat personalului didactic pentru a promova cunoștințele despre vaccinuri prin predare în sala de clasă și pentru a spori încrederea în vaccinuri. Desfășurat de-a lungul a cinci module, cursul oferă cunoștințe de specialitate cu privire la fundamentarea științifică a dezvoltării și funcționării vaccinurilor. Cursanții vor dobândi o înțelegere profundă a normelor și reglementărilor în materie de siguranță care vizează dezvoltarea și autorizarea vaccinurilor la nivel național și la nivelul UE, precum și o mai bună înțelegere a rigurozității științifice care stă la baza testelor clinice, a programelor naționale de vaccinare și a beneficiilor vaccinării în diferite etape ale vieții. În plus, cursul promovează educația în materie de vaccinuri prin abordarea miturilor frecvente cu privire la vaccinare și prin oferirea de răspunsuri științifice la aceste mituri.  

Acest curs oferă un nivel adecvat de instrumente de informare și comunicare pentru ca personalul didactic să predea elevilor din învățământul primar și secundar cunoștințe despre vaccinare.  

Fiecare modul al acestui curs include un test prealabil, materiale video educaționale, un test ulterior și explicații pentru elevi. Modulele sunt independente și pot fi abordate în orice ordine.

An spriocphobal

Personalul didactic din învățământul primar și secundar.

Cuspóirí foghlama

  • Dezvoltarea sau consolidarea cunoștințelor despre vaccinuri și vaccinare  
  • Promovarea înțelegerii și a atitudinilor pozitive 
  • Promovarea abilităților de comunicare ale elevilor din învățământul primar și secundar

Arna thairiscint ag

Tá an t‑inneachar seo á thairiscint ag an gCoimisiún Eorpach. Is é an Coimisiún Eorpach brainse feidhmiúcháin an Aontais Eorpaigh atá neamhspleách ó thaobh na polaitíochta de. Is ise amháin atá freagrach as tograí a tharraingt suas le haghaidh reachtaíocht Eorpach nua, agus is ise a chuireann chun f

0 (0)

Sceideal

  1. Bun venit
  2. Modulul 1 – Cum funcționează vaccinurile și ce sunt vaccinurile
  3. Modulul 2 – Eficacitatea și siguranța vaccinurilor
  4. Modulul 3 – Vaccinarea în diferite etape ale vieții
  5. Modulul 4 – Programele naționale de vaccinare
  6. Modulul 5 – Reticența față de vaccinare și miturile populare: fapte sau ficțiune

Tags