CSG - Cultural Sensitivity and Gender

Roinnt uaireanta an chloig
Saineolaí

Mionsonraí an chúrsa

THIS COURSE VERSION HAS BEEN CLOSED! 
Please use the updated version of the course that is available here:
https://academy.europa.eu/courses/csg-cultural-sensitivity-and-gender-updated

An spriocphobal

Civil protection experts

Cuspóirí foghlama

---

Arna thairiscint ag

Tá an t‑inneachar seo á thairiscint ag an gCoimisiún Eorpach. Is é an Coimisiún Eorpach brainse feidhmiúcháin an Aontais Eorpaigh atá neamhspleách ó thaobh na polaitíochta de. Is ise amháin atá freagrach as tograí a tharraingt suas le haghaidh reachtaíocht Eorpach nua, agus is ise a chuireann chun f

4.2 (5)

Sceideal

  1. Welcome to the course on cultural sensitivity and gender