Mój kurs języka polskiego A2

One day
Beginner

Course details

Chcesz się dowiedzieć, jak rozmawiać o codziennych czynnościach? Jak rozmawiać o przeszłych doświadczeniach? Jak opowiadać historie lub wspomnienia? Jak dawać lub prosić o radę lub informacje? Jak opisywać miejsca lub wskazywać drogę? Jesteś we właściwym miejscu! Oferujemy kursy dla wszystkich poziomów zaawansowania, od początkującego do eksperta. Na naszej platformie znajdziesz:

 • filmy ilustrujące język życia codziennego
 • interaktywne i zabawne metody nauki nowych słów oraz zwrotów

Target audience

Uczestnicy programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Learning objectives

Pod koniec kursu będziesz w stanie rozumieć i używać codziennych wyrażeń oraz podstawowych zwrotów pozwalających na funkcjonowanie w nowym kraju w takich sytuacjach jak:

 • spotkania z ludźmi
 • dzielenie się informacjami o sobie i poznawanie innych
 • wymiana pomysłów i informacji na znane tematy
 • rozmowa o gustach i preferencjach
 • formułowanie sugestii i reagowanie na nie
Każdy moduł przygotowuje do konkretnego zadania w realnym świecie, podczas którego samodzielnie wykorzystasz wszystkie wcześniej zdobyte umiejętności komunikacyjne, językowe i kulturowe! Zaczynamy pierwszy kurs? Do dzieła!Kliknij przycisk „Wznów”.

Offered by

This content is offered by the European Commission. The European Commission is the European Union's politically independent executive arm. It is alone responsible for drawing up proposals for new European legislation, and it implements the decisions of the European Parliament and the Council of the European Union.

4 (6)

Schedule

 1. Ucz się z OLS
 2. What do I need to take on mobility?
 3. NEW*** I spent the day at an amusement park!
 4. NEW*** I'm going to give her the latest comic book.
 5. I lost my passport!
 6. Don't forget to close the window!
 7. NEW*** Sport for all!
 8. NEW*** What's on the menu?
 9. Where is the supermarket?
 10. My first day at uni.
 11. NEW*** My beautiful garden!
 12. I used to be in a rock band.
 13. NEW*** It's a childhood memory!
 14. I missed an episode.
 15. NEW*** That show was brilliant! I watched it during my childhood.
 16. Next year, I'm gonna be...
 17. I have to write an email.
 18. NEW*** Can you fix my hairdryer?
 19. I'm throwing a party!
 20. NEW*** These bags are gorgeous! Which one should you choose?
 21. NEW*** It's the best remedy.
 22. Check your progress