Sensibilizzazzjoni dwar il-vaċċini għall-professjonisti fl-edukazzjoni primarja u sekondarja

A few hours
Beginner

Course details

Il-kors huwa għodda maħluqa għall-professjonisti tal-edukazzjoni biex jippromwovu s-sensibilizzazzjoni dwar il-vaċċini fil-klassi u jagħtu spinta lill-fiduċja fil-vaċċini. Dan il-kors, li hu mifrux fuq ħames moduli, jipprovdi l-għarfien espert dwar ix-xjenza li fuqha huwa bbażat l-iżvilupp u l-funzjonament tal-vaċċini. Min isegwih jikseb għarfien siewi dwar ir-regoli u r-regolamenti tas-sikurezza fl-iżvilupp tal-vaċċini u li jirregolaw l-awtorizzazzjoni tiegħu fil-livelli nazzjonali u tal-UE, kif ukoll fehim aħjar tar-rigorożità xjentifika li tirfed l-ittestjar kliniku; tal-iskedi nazzjonali tal-vaċċinazzjoni, u tal-benefiċċji tal-vaċċinazzjoni fl-istadji diversi tal-ħajja. Barra minn hekk, il-Kors jippromwovi l-litteriżmu dwar il-vaċċini billi jindirizza l-miti komuni dwar il-vaċċinazzjoni u jipprovdi risposti xjentifiċi għalihom.

Dan il-Kors jipprovdi għodod ta’ informazzjoni u komunikazzjoni ta’ livell xieraq li jistgħu jużaw il-professjonisti fl-edukazzjoni biex jgħallmu lill-istudenti fl-iskejjel primarji u sekondarji dwar il-vaċċinazzjoni.

Kull modulu ta’ dan il-Kors jinkludi test għal qabel ma jibdew il-kors, filmati edukattivi, test għal wara li jkun sar il-kors, u filmat bi student spjegatur li jgħin lill-għalliema jgħaddu dak li jkunu tgħallmu lill-istudenti tagħhom. Il-moduli huma indipendenti u jistgħu jiġu segwiti fi kwalunkwe ordni.

Target audience

Professjonisti fl-edukazzjoni primarja u sekondarja.

Learning objectives

  • Li jiġi żviluppat jew rinfurzat l-għarfien dwar il-vaċċini u l-vaċċinazzjoni
  • Il-promozzjoni tal-fehmin u tal-attitudnijiet pożittivi
  • Il-promozzjoni tal-ħiliet ta’ komunikazzjoni fost it-tfal tal-primarja u tas-sekondarja

Offered by

This content is offered by the European Commission. The European Commission is the European Union's politically independent executive arm. It is alone responsible for drawing up proposals for new European legislation, and it implements the decisions of the European Parliament and the Council of the European Union.

0 (0)

Schedule

  1. Merħba
  2. Modulu 1 - X'inhuma l-vaċċini u kif jaħdmu
  3. Modulu 2 - L-effettività u s-sikurezza tal-Vaċċini
  4. Modulu 3 - Il-vaċċinazzjoni fl-istadji diversi tal-ħajja
  5. Modulu 4 - Skedi nazzjonali tal-vaċċinazzjoni
  6. Modulu 5 - L-eżitazzjoni għall-vaċċinazzjoni u Miti komuni: fatti jew stejjer?

Tags