Voorlichting over vaccins voor professionals in het basis- en middelbaar onderwijs

Lá amháin
Tosaitheoir

Mionsonraí an chúrsa

De cursus is een voor onderwijsprofessionals bedoeld instrument om de kennis over vaccinatie in de klas te verruimen en het vertrouwen in vaccinatie te vergroten. Het programma, dat uit vijf modules bestaat, biedt deskundige informatie over de wetenschappelijke achtergrond van de ontwikkeling en de werking van vaccins. De cursus biedt waardevolle inzichten met betrekking tot de regels en veiligheidsvoorschriften voor de ontwikkeling en de toelating van vaccins op nationaal en EU-niveau. Ook wordt duidelijk hoe strikt de wetenschappelijke normen zijn waarop klinische tests en nationale vaccinatieprogramma’s gestoeld zijn en wat in verschillende levensfasen de voordelen van vaccinatie zijn. Bovendien wordt door de cursus de kennis over vaccinatie verruimd doordat veelgehoorde verhalen over vaccinatie met wetenschappelijke argumenten worden ontkracht. 

Deze cursus biedt informatie en communicatiehulpmiddelen op het juiste niveau. Onderwijsprofessionals kunnen op basis daarvan leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs lesgeven over vaccinatie. 

Elke module van deze cursus omvat een test vooraf, educatieve video’s, een test achteraf en een uitleg voor leerlingen. De modules staan los van elkaar en kunnen in elke volgorde worden gevolgd.

An spriocphobal

Professionals in het basis- en voortgezet onderwijs.

Cuspóirí foghlama

  • Kennis over vaccins en vaccinatie overbrengen of die kennis versterken 
  • Zorgen voor een beter inzicht in en een positievere houding ten aanzien van vaccinatie 
  • De communicatieve vaardigheden van leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs bevorderen

Arna thairiscint ag

Tá an t‑inneachar seo á thairiscint ag an gCoimisiún Eorpach. Is é an Coimisiún Eorpach brainse feidhmiúcháin an Aontais Eorpaigh atá neamhspleách ó thaobh na polaitíochta de. Is ise amháin atá freagrach as tograí a tharraingt suas le haghaidh reachtaíocht Eorpach nua, agus is ise a chuireann chun f

0 (0)

Sceideal

  1. Welkom
  2. Module 1 — Hoe werken vaccins en wat zijn vaccins?
  3. Module 2 — De doeltreffendheid en veiligheid van vaccins
  4. Module 3 — Vaccinatie in verschillende levensfasen
  5. Module 4 — Nationale vaccinatieprogramma’s
  6. Module 5 — Terughoudendheid tegenover vaccinatie en veelgehoorde verhalen: waar of niet waar?

Tags