4. Din tur! - Sarah är volontär i en förening.

Επιτρεπόμενος αριθμός προσπαθειών: Χωρίς περιορισμό
Αριθμός προσπαθειών που κάνατε: 0
Μέθοδος βαθμολόγησης: Υψηλότερη βαθμολογία
Βαθμολογία: Καμία

Κατάσταση: