4. Din tur! - Sarah är volontär i en förening.

Број на дозболени обиди: Неограничено
Број на Ваши обиди: 0
Метод на оценување: Највисок обид
Постигната оценка: Ништо

Начин: