5j

Leidžiamų bandymų skaičius: Neribota
Išnaudotų bandymų skaičius: 1
Bandymo įvertis 1: 0%
Vertinimo metodas: Aukščiausiai įvertintas bandymas
Įvertis užregistruotas: 0%

Režimas: