5j

Број дозвољених покушаја: Неограничено
Број покушаја који сте имали: 1
Оцена за покушај 1: 0%
Метод оцењивања: Најбољи покушај
Оцена забележена: 0%

Режим рада: