fragilitate, situații de criză și reziliență

Politicile, inițiativele și programele UE care vizează prevenirea și atenuarea situațiilor de criză și consolidarea rezilienței