Have you seen an alien?

More than one week
Novice

Course details

Het Europees Netwerk voor informatie over uitheemse soorten (EASIN, European Alien Species Information Network) heeft tot doel mensen, wetenschappers en beleidsmakers bijeen te brengen met het oog op de monitoring en beheersing van invasieve uitheemse soorten die schade veroorzaken aan inheemse soorten, ecosystemen en de gezondheid van de mens. Invasieve uitheemse soorten zijn uitheemse biologische organismen (planten, dieren en andere organismen) die door menselijke activiteiten buiten hun natuurlijke habitat zijn geïntroduceerd, onder meer in stedelijke omgevingen. Door tijdige melding kan verdere verspreiding en negatieve effecten ervan worden voorkomen; de bijdrage van mensen is dus echt belangrijk.

Target audience

Deze cursus is erop gericht mensen bewuster te maken van invasieve uitheemse soorten, hun kennis erover te vergroten, en ze te betrekken bij de monitoring en beheersing van die soorten in Europa, en zo de uitvoering van Verordening (EU) nr. 1143/2014, die met een reeks maatregelen de beheersing van bepaalde soorten prioriteert, te ondersteunen.
De onlinecursus is ook gericht op leerkrachten die specialistische kennis over biodiversiteit willen opdoen en die hun leerlingen de kans willen geven kennis te maken met burgerwetenschapsactiviteiten.
Deze cursus is gratis, open en toegankelijk voor alle belanghebbenden en mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp.

Learning objectives

 • het publiek bewuster maken van de bescherming van de biodiversiteit door toezicht te houden op uitheemse en invasieve uitheemse soorten die zich in Europa voordoen;
 • kennis uitwisselen over de relatie tussen natuurbehoud, invasieve uitheemse soorten en menselijk welzijn;
 • informatie verstrekken over het EASIN-platform als kruispunt voor informatie over invasieve uitheemse soorten in Europa;
 • de betrokkenheid van mensen op lange termijn bij het toezicht op en het beheer van invasieve uitheemse soorten bevorderen door middel van specifieke instrumenten en projecten, ter ondersteuning van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 1143/2014 betreffende invasieve uitheemse soorten;
 • oprichten van een gemeenschap van opleiders over invasieve uitheemse soorten in Europa en een Europese belangengemeenschap op het gebied van invasieve uitheemse soorten.

Offered by

This content is offered by the European Commission. The European Commission is the European Union's politically independent executive arm. It is alone responsible for drawing up proposals for new European legislation, and it implements the decisions of the European Parliament and the Council of the European Union.

4.2 (43)

Schedule

 1. Algemeene informatie
 2. 1. Biodiversiteit
 3. 2. Uitheemse en invasieve uitheemse soorten
 4. 3. Invasieve uitheemse soorten op nationaal en Europees niveau
 5. 4. Gegevensverzameling: burgerwetenschap en het EASIN-platform
 6. 5. De app “Invasive Alien Species in Europe” van het JRC

Tags