Python for Official Statistics

Roinnt uaireanta an chloig
Tosaitheoir

Mionsonraí an chúrsa

Python for Official Statistics

An spriocphobal

Python beginners, statisticians

Cuspóirí foghlama

Have a basic understanding of the usage of Python for official statistics

Arna thairiscint ag

Tá an t‑inneachar seo á thairiscint ag an gCoimisiún Eorpach. Is é an Coimisiún Eorpach brainse feidhmiúcháin an Aontais Eorpaigh atá neamhspleách ó thaobh na polaitíochta de. Is ise amháin atá freagrach as tograí a tharraingt suas le haghaidh reachtaíocht Eorpach nua, agus is ise a chuireann chun f

4.3 (4)

Sceideal

  1. 1. The Python's World
  2. 2. A little bit of Pyton's kitchen
  3. 3. Performance computing
  4. 4. Pandas - Python Data Analysis Library
  5. 5. Visualisation with Python
  6. 6. Machine Learning Frameworks in Python
  7. Final Assessment