Python for Official Statistics

Декілька годин
Початківець

Деталі курсу

Python for Official Statistics

Цільова аудиторія

Python beginners, statisticians

Результати навчання

Have a basic understanding of the usage of Python for official statistics

Розробник

Цей контент представлений Європейською комісією. Європейська Комісія є політично незалежною виконавчою структурою Європейського Союзу. Відповідальна за розробку пропозицій щодо нового європейського законодавства та виконує рішення Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу.

4.5 (13)

Розклад

  1. 1. The Python's World
  2. 2. A little bit of Pyton's kitchen
  3. 3. Performance computing
  4. 4. Pandas - Python Data Analysis Library
  5. 5. Visualisation with Python
  6. 6. Machine Learning Frameworks in Python
  7. Final Assessment