UCPM - Introduction to the Union Civil Protection Mechanism

Roinnt uaireanta an chloig
Saineolaí

Mionsonraí an chúrsa

THIS COURSE VERSION HAS BEEN CLOSED! 
Please use the updated version of the course that is available here:
https://academy.europa.eu/courses/ucpm-introduction-to-the-union-civil-protection-mechanism-updated

An spriocphobal

Civil protection experts, experts from related fields, researchers, scholars, etc.

Cuspóirí foghlama

----

Arna thairiscint ag

Tá an t‑inneachar seo á thairiscint ag an gCoimisiún Eorpach. Is é an Coimisiún Eorpach brainse feidhmiúcháin an Aontais Eorpaigh atá neamhspleách ó thaobh na polaitíochta de. Is ise amháin atá freagrach as tograí a tharraingt suas le haghaidh reachtaíocht Eorpach nua, agus is ise a chuireann chun f

4.1 (13)

Sceideal

  1. Welcome to the introduction to the Union Civil Protection Mechanism