5b

Počet povolených pokusov: Neohraničený
Počet pokusov, ktoré ste vykonali: 1
Známka pre pokus 1: 0%
Metóda hodnotenia: Najlepší pokus
Správa hodnotenia: 0%

Režim: