Energie: de beste startpositie in de race naar een groenere toekomst

One day
Novice

Course details

In het dagelijks leven zijn we sterk afhankelijk van energie, maar de manier waarop we energie produceren, distribueren en gebruiken kan grote gevolgen hebben voor het milieu. Daarom heeft de Europese Commissie in 2019 een voorstel voor een Europese Green Deal gepresenteerd. De Europese Green Deal is een groeistrategie om de EU voor 2050 om te vormen tot het eerste klimaatneutrale continent via een aanzienlijke vermindering van de broeikasgasemissies en het gebruik van fossiele brandstoffen.

Target audience

Docenten natuurwetenschappen, leerlingen in het middelbaar onderwijs en het grote publiek.

Learning objectives

Na afloop van deze cursus:

  • begrijp je het belang en de gevolgen van energie voor ons leven, en welke consequenties het buitensporige verbruik ervan heeft voor de (niet-)duurzaamheid van ons milieu; 
  • ben je bekend met acties en initiatieven die burgers en gemeenschappen kunnen nemen om hun energieverbruik te beperken;
  • heb je het potentieel van zonne-energie in de sector schone energie ontdekt, begrijp je hoe zonnepanelen werken en kun je je eigen zonnecel bouwen;
  • kun je uitleggen wat energie-efficiënte gebouwen zijn en hoe die kunnen bijdragen tot het koolstofvrij maken van de EU;
  • kun je aangeven welke voordelen bijna-energieneutrale en energieneutrale gebouwen hebben en kun je energieprestaties beoordelen.

Offered by

This content is offered by the European Commission. The European Commission is the European Union's politically independent executive arm. It is alone responsible for drawing up proposals for new European legislation, and it implements the decisions of the European Parliament and the Council of the European Union.

4.5 (36)

Schedule

  1. Algemene informatie
  2. Groene energie om klimaatverandering tegen te gaan: van Europese initiatieven tot acties van burgers
  3. Energie-efficiëntie en energieburgerschap
  4. De kracht van de zon benutten: zonnepanelen
  5. Energie-efficiëntie van gebouwen

Tags