Level(s) — Wspólny unijny system głównych wskaźników budynków

One day
Intermediate

Course details

System Level(s) zapewnia wspólny język dla potrzeb wzajemnego zrozumienia zrównoważonej charakterystyki budynków. Jest to prosty punkt wyjścia do zastosowania zasad gospodarki cyrkulacyjnej w naszym środowisku budowlanym. Moduły tego szkolenia wyjaśniają zasady i koncepcje oraz oferują praktyczne porady dotyczące ich stosowania w całym cyklu życia przedsięwzięć budowlanych.

Uwaga: To e-learning jest dostępny w następujących językach: Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski i polski. Dostęp do nich można uzyskać, zmieniając język na stronie EU Academy w prawym górnym rogu.

Target audience

1. Specjaliści ds. środowiska budowlanego i zrównoważonego rozwoju  2. Decydenci polityczni / osoby odpowiedzialne za zakupy / władze publiczne 3. Inwestorzy / właściciele nieruchomości / wynajmujący

Learning objectives

Szkolenie to ułatwia specjalistom ds. środowiska budowlanego przeprowadzenie oceny budynku z wykorzystaniem systemu Level(s), nawet w przypadku ograniczonego doświadczenia. Uwaga: Materiały te mają na celu dostarczenie informacji o najlepszych praktykach i promowanie podstawowych zasad poprawiających zrównoważony charakter budynków. UE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne lub finansowe, które mogą powstać w wyniku zastosowania tych zasad.

Offered by

This content is offered by the European Commission. The European Commission is the European Union's politically independent executive arm. It is alone responsible for drawing up proposals for new European legislation, and it implements the decisions of the European Parliament and the Council of the European Union.

4.2 (39)

Schedule

  1. Ścieżka edukacyjna
  2. 0. Wprowadzenie
  3. 1. Emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza w całym cyklu życia budynku
  4. 2. Cykle życia materiałów zasobooszczędne i o obiegu zamkniętym
  5. 3. Efektywne korzystanie z zasobów wodnych
  6. 4. Zdrowe i wygodne pomieszczenia
  7. 5. Przystosowywanie się do zmiany klimatu
  8. 6. Zoptymalizowane koszty i wartość w całym cyklu życia

Tags