drept, justiție, drepturi fundamentale, drepturile omului și democrație
European Citizen Engagement and Deliberative Democracy Festival
educație și consolidare a capacităților
Science for Policy - Maximise your Policy Impact
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
European Interoperability Framework (EIF) Online Training
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
Data Visualisation
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
EIF & EIRA tutorial
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
Co-creation for policymakers