leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe

Politicile, inițiativele și programele UE care vizează gestionarea fluxurilor de migrație și asigurarea integrării sociale și economice

Cautare

leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
Introduction to the Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP)
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
Wikibase and Semantic MediaWiki for data-driven semantics
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
The EIF Toolbox, support and guidance for the implementation of the EIF
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
IMAPS in practice
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
Enterprise Europe Network (EEN) - IT Platform and its tools
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
Introduction to IMAPS
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
Access to Base Registries eLearning course
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
Joinup Licensing Assistant (JLA) eLearning course
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
Introduction to SOLID