leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe

Politicile, inițiativele și programele UE care vizează gestionarea fluxurilor de migrație și asigurarea integrării sociale și economice

Cautare

drept, justiție, drepturi fundamentale, drepturile omului și democrație
E-talk with Prof. Bobby Duffy ‘The Generation Myth’
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
Big Data Test Infrastructure (BDTI)
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
The Once Only Technical System
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
The European Interoperability Reference Architecture: a deep dive
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
The Interoperable Europe Act: Introduction
leadership în sectorul public, inovare și schimb de cunoștințe
Introduction to the European Interoperability Reference Architecture